Skip to Content Contact Us

GDPR- השתלמות מקוונת- פברואר 2021

פרטי ההכשרה

הש11

תקנות GDPR

סוקר רגולטיבי להגנת פרטיות, מאגרי מידע וסייבר

3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30

22-24.2.21

מרכזים אקדמים:

עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'

עו"ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין HAR חדד, רוט, שנהר ושות'

 

הקורס הינו בשת"פ עם EIMF נציגת EXIN (הולנד) – אחד מארגוני ההסמכה האירופאים המוכרים ביותר בתחום הגנת המידע והפרטיות.

הקורס ילווה במצגות, מבחני ידע שוטפים, סימולציות וכו'.

בסיום הקורס ייערך מבחן (כל תלמיד ייבחן ONLINE במועד הנוח לוׂׂ).

הקורס מנוהל אדמיניסטרטיבית על ידי לשכת עורכי הדין ויועבר על ידי המכון האירופי לניהול ומימון (EIMF), שותף ההדרכה האזורי המאושר EXIN & IAPP מאירופה ומארצות הברית.

הקורס יתקיים בעברית עם מרצים מהארץ ומחו"ל. מוסמכי הקורס יקבלו תעודה בינלאומית ייחודית להגנת הפרטיות.

סיוע וליווי טכני שוטף בהפעלת זום לכל המשתתפים.

 

עלות לעו"ד: 1,750 ש"ח | עלות המבחן: 800 ש"ח

להרשמה באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין » לחצו כאן

או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606

 

 

מפגש 1 | 22.2.21

הדין האירופאי
08:30-08:45
דברי ברכה
עו”ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

08:45-10:00
פתיחת הקורס והכרות
• מבוא ל-GDPR
• הגדרות, חוקים וכללים של ה-EU
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

10:00-10:15
הפסקה

10:15-11:45
עקרונות הבסיס ואבחנה בין מידע מוגן למידע פרטי
• מהו מידע פרטי מוגן
• מהו שימוש לגיטימי במידע
• כיצד מעבדים מידע מוגן מבחינה רגולטיבית
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

11:45-12:30
הפסקת צהריים

12:30-14:00
הפרת חובת הגנת המידע ופעולות לביצוע
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

14:00-14:15
הפסקה

14:15-15:30
זכויות בעלי המידע, שימוש והפצה
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

מפגש 2 | 23.2.21

הדין האירופאי
08:30-10:00
ארגון והסדרה של הגנת מידע בארגון
• ההסדרים החקיקתיים
• רגולציה וגופים אחראים
• הגדרות תפקידים וניתוחי עיסוקים
• עמידה בתנאי סף
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

10:00-10:15
הפסקה

10:15-11:45
• העברת מידע לצד שלישי
• כללי חובה לכל ארגון
• DPIA – הערכה פנים ארגונית של פגיעה בהגנת המידע
• הגנת מידע של הארגון בהליכי שיווק ובמידע ברשתות חבריות
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

11:45-12:30
הפסקת צהריים

12:30-14:00
תרגול לקראת המבחן
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

14:00-14:15
הפסקה

14:15-15:15
אבטחת מידע מול רגולציה של הגנת פרטיות - פיתוח תכניות וביצוע משימות בארגון
עו”ד רון ברוכשטיין, EIMF קפריסין

מפגש 3 | 24.2.21

הדין הישראלי - העשרה
08:30-10:00
תקנות הגנת הפרטיות [אבטחת מידע]
• עקרונות הגנת המידע ופרטיות בישראל - הגדרות
• סוגי מאגרי מידע ודרגות
• מיפוי מערכות וסקר סיכונים
• מנהל מאגר וחובות בעל מאגר

10:00-11:00 הפסקה

10:15-11:15
ביטוח סייבר
סו”ב לילך מיטרני, חברת הוועד המנהל בלשכת סוכני הביטוח

11:00-11:45
חקירות סייבר ודלף מידע
מר פז שוורץ, מנכ”ל חברת רשת חקירות

11:45-12:15
הפסקת - ארוחת צהריים

12:15-13:45
• חוק ותקנות הגנת פרטיות
• אכיפה בישראל ובאירופה
• רישום מאגרי מידע
• סוגי מאגרי מידע
• כתיבת תיק נהלי אבטחת מידע והגנת הפרטיות
עו”ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות’

13:45-14:00 הפסקה קצרה

14:00-15:30
• חובת הדרכה ובדיקות חוסן וחדירות
• תיעוד ודיווח על אירועי אבטחה ותיעוד ביצוע פעולות
• תקנות נוספות לאבטחת מידע ופרטיות
• קהילת PC - שיתוף במידע וידע
• אבטחת מידע והגנת פרטיות בראי דיני העבודה
עו”ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין HAR חדד, רוט, שנהר ושות’

15:30
חלוקת תעודות

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top