Skip to Content Contact Us

השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
מרכזים אקדמיים:
השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023
עו''ד יעקב עוז
משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'
השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023
עו''ד ניר גרסון
סגן יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות
השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023
עו''ד אייל שטרנברג
משרד עורכי דין בלטר גוט אלוני ושות'

תכנית ההשתלמות:

מפגש 1 | 2.1.23 | מבוא לפרטיות

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

16:10-16:20
דברי ראש הרשות להגנת הפרטיות
עו"ד גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות

16:20-17:30
עקרונות דיני הגנת הפרטיות
ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

17:45-19:15
הצגת הרשות, סמכויותיה, פעילותה ותפיסת האכיפה שלה
עו"ד ראובן אידלמן, יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות

עו"ד ליאת קילנר, מנהלת מחלקת אכיפה, הרשות
להגנת הפרטיות

מפגש 2 | 09.01.23 | דיני הגנת הפרטיות

16:00-17:30
חוק הגנת הפרטיות
עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'
עו"ד אייל שטרנברג, משרד עורכי דין בלטר גוט אלוני ושות'

17:45-19:15
תקנות ה- GDPR והחובות החלות מכוחן
עו"ד רון ברוכשטיין, יועץ לרגולציית GDPR, DPO

מפגש 3 | 16.1.23 | אבטחת מידע והגנת סייבר

16:00-17:30
תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 2017-
עו"ד לינא כמאל-טרודי, הממונה על האכיפה המנהלית, הרשות להגנת הפרטיות

17:45-18:30
מבוא - מושגים באבטחת מידע
מר בועז ברזל, מומחה לאבטחת רשתות CATO NETWORKS

18:30-19:15
הגנת סייבר בשרות הגנת הפרטיות
מר שיראל אמון סמנכ"ל אבטחת מידע CISCO ישראל

מפגש 4 | 23.1.23 | "ארגז כלים" לממונה הגנת פרטיות בארגון

16:00-16:45
אחריותיות ותסקיר השפעה על פרטיות
עו"ד ניר גרסון, סגן היועמ"ש, הרשות להגנת הפרטיות

16:45-17:45
סקר סיכוני פרטיות
עו"ד דן אור-חוף, Strand Advisory, OR-HOF Law

18:00-19:15
עיצוב לפרטיות וטכנולוגיות משפרות פרטיות
פרופ' ערן טוך, הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל-אביב

מפגש 5 | 30.1.23 | מבט לעולם ולעתיד

16:00-17:00
הגנת הפרטיות במכלול הציות
עו"ד שירלי מושיצקי, הממונה על הגנת הפרטיות ומנהלת מחלקת ציות ואכיפה בבנק דיסקונט

17:15-18:15
פרטיות מנקודת מבט אמריקנית
עו"ד אייל שגיא, ראש מחלקת משפט וטכנולוגיה, משרד AYR

18:15-19:15
מגמות ברגולציית הגנת מידע ותחומים משיקים
עו"ד עמית אשכנזי, יועץ בתחום פרטיות, סייבר ובינה מלאכותית, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

19:30-20:15
שיח פתוח ושו"ת
דברי סיכום
עו"ד גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות


*לבוגרי ההשתלמות תוענק תעודת השתתפות מטעם הרשות להגנת הפרטיות ולשכת עורכי הדין, בכפוף לעמידה בתנאים

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top דילוג לתוכן