Skip to Content Contact Us

השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023

פרטי ההכשרה
מרכזים אקדמיים:
השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023
עו''ד יעקב עוז
משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'
השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023
עו''ד ניר גרסון
סגן יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות
השתלמות (3) מקוונת בנושא: ממונה הגנת הפרטיות 2023
עו''ד אייל שטרנברג
משרד עורכי דין בלטר גוט אלוני ושות'

תכנית ההשתלמות:

מפגש 1 | 2.1.23 | מבוא לפרטיות

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

16:10-16:20
דברי ראש הרשות להגנת הפרטיות
עו"ד גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות

16:20-17:30
עקרונות דיני הגנת הפרטיות
ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

17:45-19:15
הצגת הרשות, סמכויותיה, פעילותה ותפיסת האכיפה שלה
עו"ד ראובן אידלמן, יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות

עו"ד ליאת קילנר, מנהלת מחלקת אכיפה, הרשות
להגנת הפרטיות

מפגש 2 | 09.01.23 | דיני הגנת הפרטיות

16:00-17:30
חוק הגנת הפרטיות
עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'
עו"ד אייל שטרנברג, משרד עורכי דין בלטר גוט אלוני ושות'

17:45-19:15
תקנות ה- GDPR והחובות החלות מכוחן
עו"ד רון ברוכשטיין, יועץ לרגולציית GDPR, DPO

מפגש 3 | 16.1.23 | אבטחת מידע והגנת סייבר

16:00-17:30
תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 2017-
עו"ד לינא כמאל-טרודי, הממונה על האכיפה המנהלית, הרשות להגנת הפרטיות

17:45-18:30
מבוא - מושגים באבטחת מידע
מר בועז ברזל, מומחה לאבטחת רשתות CATO NETWORKS

18:30-19:15
הגנת סייבר בשרות הגנת הפרטיות
מר שיראל אמון סמנכ"ל אבטחת מידע CISCO ישראל

מפגש 4 | 23.1.23 | "ארגז כלים" לממונה הגנת פרטיות בארגון

16:00-16:45
אחריותיות ותסקיר השפעה על פרטיות
עו"ד ניר גרסון, סגן היועמ"ש, הרשות להגנת הפרטיות

16:45-17:45
סקר סיכוני פרטיות
עו"ד דן אור-חוף, Strand Advisory, OR-HOF Law

18:00-19:15
עיצוב לפרטיות וטכנולוגיות משפרות פרטיות
פרופ' ערן טוך, הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל-אביב

מפגש 5 | 30.1.23 | מבט לעולם ולעתיד

16:00-17:00
הגנת הפרטיות במכלול הציות
עו"ד שירלי מושיצקי, הממונה על הגנת הפרטיות ומנהלת מחלקת ציות ואכיפה בבנק דיסקונט

17:15-18:15
פרטיות מנקודת מבט אמריקנית
עו"ד אייל שגיא, ראש מחלקת משפט וטכנולוגיה, משרד AYR

18:15-19:15
מגמות ברגולציית הגנת מידע ותחומים משיקים
עו"ד עמית אשכנזי, יועץ בתחום פרטיות, סייבר ובינה מלאכותית, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

19:30-20:15
שיח פתוח ושו"ת
דברי סיכום
עו"ד גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות


*לבוגרי ההשתלמות תוענק תעודת השתתפות
מטעם הרשות להגנת הפרטיות ולשכת עורכי הדין,
בכפוף לעמידה בתנאים

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top