Skip to Content Contact Us

תובענות ייצוגיות מפגש בודד

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

תובענות ייצוגיות 1

תובענות ייצוגיות 2

תובענות ייצוגיות 4
השתלמות:
תובענות ייצוגיות
5 מפגשים | ימי ראשון | החל מ-01.03.20 | 51:02-03:61
בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב
מרכזים אקדמים
עו"ד נופר טל
יו"ר (משותפת) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין,
משרד עורכי דין נופר טל
עו"ד רועי ביטון
יו"ר (משותף) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין,
משרד עורכי דין רפפרוט, לוין, ביטון
מפגש 1.  | 01.03.2020
16:30-17:00
התכנסות וכיבוד קל
17:00-18:00
היכרות עם החוק, תכליותיו וסקירה קצרה של הפרשנות שניתנה לו במשך שנים בפסיקה
עו"ד נופר טל, יו"ר (משותפת) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין נופר טל
18:00-18:45
סוגי תובענות ייצוגית, התוספת השנייה לחוק והאגרות בהליכים ייצוגיים
עו"ד עמירם טפירו, משרד עורכי דין עמירם טפירו
עו"ד יוני בן סימון, משרד עורכי דין יוני בן סימון ושות' 
19:00-20:15
האם מקרה ראוי להתברר כתובענה ייצוגית? התנאים לאישור תובענה כייצוגית ושיקולים של תועלת חברתית ומדיניות שיפוטית 
מפגש 2.  | 08.03.2020
17:00-18:00
מושב בנושא: כיצד מנהלים הליך ייצוגי בצד התובע – התנהלות טרום הגשת בקשה, ניסוח בקשה, תשתית עובדתית, חו"ד מומחים, חקירות, אסטרטגיה
מנחה המושב: עו"ד אוהד רוזן, סגן יו"ר (משותף) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין קלעי, רוזן ושות'
עו"ד יונתן רפפורט, משרד עורכי דין רפפרוט, לוין, ביטון
עו"ד אדם לוין, משרד עורכי דין רפפרוט, לוין, ביטון
עו"ד דוד מזרחי, משרד עורכי דין דוד מזרחי ושות'
עו"ד אמיר ישראלי, משרד עורכי דין כהן ישראלי ושות'
18:00-18:45
מושב בנושא: כיצד מנהלים הליך ייצוגי בצד המתגונן
עו"ד רונית סיטון, מ"מ יו"ר (משותפת) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין מ. פירון ושות'
עו"ד מוטי ארד, משרד עורכי דין מוטי ארד  
עו"ד הילה פלג, משרד עורכי דין אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'
19:00-19:30
פניה מוקדמת, שיקולים בעד ונגד
עו"ד האני טנוס, משרד עורכי דין האני טנוס
19:30-20:15
ניהול ההליך הייצוגי בראי בית המשפט
מפגש 3.  | 15.03.2020
17:00-18:00
הסדרי פשרה והסתלקות, התנגדויות, שיקולים למינוי בודק ושיקולים בפסיקת שכר טרחה
עו"ד אביאל פלינט, משרד עורכי דין יוסי לוי ושות'
18:45-18:00
תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה בהליך הייצוגי
עו"ד ליאב ויינבאום, המשנה לפקליטת מחוז תל-אביב (אזרחי)
18:45-20:00
סדרי דין מיוחדים בהליך היייצוגי: הליכים "מתחרים" וסעיף 7 לחוק, גילוי מסמכים – בעד, נגד ומתי, הודעת צד ג'
עו"ד אסף לוין, משרד עורכי דין רפפרוט, לוין, ביטון
מפגש 4.  | 22.03.2020
17:00-17:45
תובענה ייצוגית בהגבלים עסקיים
עו"ד אסף שובינסקי, משרד עורכי דין יוסי לוי ושות'   
17:45-18:30
תובענה ייצוגית בדיני נגישות
עו"ד איתן עמרם, יו"ר (משותף) ועדת קידום זכויות אנשים עם מוגבלויות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין איתן עמרם ושות'
18:45-19:30
תובענה ייצוגית נגד רשויות המדינה
עו"ד מתן פריידין, משרד עורכי דין ולדמן, דוד, זוכוביצקי, פריידין
19:30-20:15
תובענה ייצוגית בגין אפליה        
עו"ד עדנה מירב, משרד עורכי דין עדנה מירב
מפגש 5.  | 29.03.2020
17:00-18:30
מושב בנושא: מעמדה של עמדת המאסדר בהליך הייצוגי
מנחי המושב:
עו"ד נופר טל, יו"ר (משותפת) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין נופר טל
עו"ד רועי ביטון, יו"ר (משותף) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין רפפרוט, לוין, ביטון          
עו"ד ערן טמיר, היועץ המשפטי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד לב זיגמן, משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן
 18:45-20:15
מושב בנושא: הליכי גישור בתובענות ייצוגיות
מנחי המושב:
עו"ד נופר טל, יו"ר (משותפת) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין נופר טל
עו"ד רועי ביטון, יו"ר (משותף) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין רפפרוט, לוין, ביטון
כבוד השופט (בדימוס) יצחק ענבר, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
עו"ד דרור סברנסקי, משרד עורכי דין אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'
עו"ד יצחק אבירם, משרד עורכי דין י. אבירם ושות'
עלות ההשתלמות לעו"ד: 170 ₪
עלות למפגש בודד: 60 ₪
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין  www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top