Skip to Content Contact Us

פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון

פרטי ההכשרה
כנס חד יומי
פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון
יום רביעי ׀ 17.2.21 ׀ 08:00-16:15
עו”ד יעל גרוסמן, יו”ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
עו”ד ד”ר שלומית ווגמן רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים

התכנית כפופה לשינויים

עלות הכנס: 250 ש”ח ׀ המחיר כולל כניסה לכל המושבים וארוחת צהרים

17.2.21

08:30-09:00
התכנסות וכיבוד קל

09:00-09:10
דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

09:10-10:05
הרצאות פתיחה:

09:10-09:30
עו"ד ד"ר שלומית ווגמן רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
09:30-09:50
עו"ד ליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
09:50-10:05
עו"ד מיכל הלפרין, ראש רשות התחרות

10:05-11:15
מושב בנושא: פינטק ומשטר איסור הלבנת הון - איום או הבטחה
יחסי התלות והתחרות בין חברות הפינטק לשירותים פיננסיים קלאסיים, האם מדובר בשירותים מתחרים או משלימים?
מנחת המושב: עו"ד מאיה לדרמן, יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
בהשתתפות:
עו"ד אלעד מקדסי, סגן מחלקת שווקים, רשות התחרות
עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, מנהלת מחלקת אסטרטגיה וחדשנות, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף), ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
מר ירון מלכה, יחידת ההסדרה, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל
מר תומר מיכאלי, שותף, חברת ויולה פינטק

11:15-12:15
מושב בנושא: מעמדם של צדדים שלישיים בהליך החילוט
הוכחת תמורה ותום לב, זכויות קנייניות מול אובליגטוריות, זכויות גופים פיננסיים כצדדים שלישיים
מנחה המושב: עו"ד יוסי סדבון, ניצב בדימוס, משרד עורכי דין יוסי סדבון
בהשתתפות:
דר' אלון גילדין, ממונה וראש צוות בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
עו"ד נעמי זמרת, המחלקה האזרחית, פרקליטות המדינה
גב' שלומית אליאסף, קצינת ציות ראשית בחטיבה לניהול סיכונים, בנק הפועלים
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
עו"ד גיל דחוח, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין דחוח ושות'
12:15-13:15
מושב בנושא: אחריות שומרי הסף במשטר איסור הלבנת הון
מתן אישורים למבקשי רישיון, מתן אישורים לניהול חשבון וחשיפה פלילית ומנהלית בביצוע פעילות עבור לקוח
מנחת המושב: רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון
בהשתתפות:
עו"ד ציפי גז, מנהלת מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר, הרשות לניירות ערך
עו"ד רמי ששון, מנהל אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצין ציות ראשי, בנק דיסקונט
עו"ד אביה אלף, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין
עו"ד חגי מזרחי, מנהל תחום בכיר הלבנת הון-חקירות, רשות המיסים

13:15-14:15
ארוחת צהרים במסעדת המלון

14:20-15:00
מושב בנושא: חוק איסור מימון טרור וטכנולוגיות חדשות בשירות המאבק במימון טרור
מנחה המושב: עו"ד אלעד וידר, ראש האגף הבינלאומי ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
בהשתתפות:
עו"ד גיל ברקת, ראש אגף מחקר והערכה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
מר יאיר דגן, מנכ"ל אמנט
ד"ר איתן עזאני, ראש החטיבה וההתמחות בביטחון וטרור, הבינתחומי הרצליה, ראש כוח משימה מימון טרור, משטרת ישראל
רס"ן עדיאל חדד, נציג אמ"ן במט"ל
15:00-16:15
מושב בנושא: ציות חוצה גבולות
ניהול חשבונות תושבי חוץ, PEPS, בנקים קורספונדטים וסיכונים בינלאומיים אחרים
מנחת המושב: עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
בהשתתפות:
עו"ד יעל נאמן בן ארי, משרד נאמן בן ארי, סיכונים ציות ואיסור הלבנת הון
עו"ד גל לברטוב, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה
עו"ד בועז פיינברג, מנהל מחלקת מיסוי, משרד עורכי דין תדמור לוי ושות'
עו"ד טפת מויאל-רוטשילד, ממונה (ראש צוות) בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
מר שרון אהרוני, ראש המחלקה הבינלאומית, רשות המיסים

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top