Skip to Content Contact Us
image description

פסיכיאטריה ומשפט

פרטים נוספים
פסיכיאטריה באנר אתר
ה ש ת ל מ ו ת
פסיכיאטריה ומשפט
3 מפגשים | ימי שני | החל מ 4.5.20- | 17:00-20:15
בית הפרקליט, רח’ דניאל פריש 10 , תל אביב
מרכזים אקדמים:
עו”ד אורי צפת, יו”ר (משותף) ועדת צוואות, ירושה ועיזבונות, משרד עורכי דין אורי צפת
עו”ד דניאל רז, ממונה ארצי אשפוז כפוי, סיוע משפטי, משרד המשפטים

מה בתוכנית

ריכוז אקדמי: עו"ד אורי צפת, יו"ר (משותף) ועדת צוואות, ירושה ועיזבונות, משרד עורכי דין אורי צפת ועו"ד דניאל רז, ממונה ארצי אשפוז כפוי, סיוע משפטי, משרד המשפטים
מפגש 1 | 4.5.20
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-17:15
  דברי ברכה עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין
 • 17:15-18:15
  חוות דעת מומחה רפואי בשאלת הכשירות לערוך צוואה הבחנה בטיבה של צוואה; הדרישות הרפואיות להבנת צוואה פרופ' שמואל פניג, פסיכיאטר מנהל מרפאות בית החולים "שלוותה" למבוגרים
 • 18:15-19:00
  מידת ההבחנה של החולה הדמנטי בטיבה של צוואה סוגי הדמנציות; תיאור הפגיעה המוחית; קריאת CT מוח; תרופ ות לחולי דמנציה; השפעת המחלה על המצווה היוצרת תלות פרופ' יורם פינקלשטיין, נ וירולוג מנהל היחידה והשירות לנוירולוגיה וטוקסיקולוגיה, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים
 • 19:15-20:15
  מבנה ואופן רישום מסמכים רפואיים, תרופות והשפעותיהן הסבר על מבנה ואופ ן רישום מסמכים רפואיים בבתי חולים ובמרפאות; מהן ולמה נועדו התרופות והשפעותן על המוח ד"ר משה ליבה, סג ן מנהל לשעבר בבית חולים מעלה הכרמל
מפגש 2 | 18.5.20
 • 17:00-18:00
  מחלות נפש, הסכמות לטיפול מ צד המטופל ומתי יהיה אשפוז בכפייה עו"ד דניאל רז, ממונה ארצי אשפוז כפ וי, סיוע משפטי, משרד המשפטים
 • 18:15-20:15
  מושב בנושא: מה בין אפוטרופוס לדין לבין תומך החלטות מתי ימונה אפוטר ופוס לדין, מתי ימונה תומך החלטה ומתי ימונה אפוטרופוס לגוף מההיבט הרפואי והסכמות מנחה המושב: עו"ד דניאל רז, ממונה ארצי אשפוז כפ וי, הסיוע משפטי, משרד המשפטים כבוד השופט אלון גביזון, נשיא בתי משפט השלום מחוז דרום פרופ' גיל זלצמן, מנהל מרכז לבריאות הנפש גהה ד"ר עו"ד אורן אסמן, יועץ ביואתי ויושב ראש ועדות פסיכיאטריות מחוזיות עו"ד מיטל סגל רייך, ממונה כשרות משפטית ו זקנה, הסיוע המשפטי, משרד המשפטים
מפגש 3 | 25.5.20
 • 17:00-18:30
  בדיקות נוירולוגיות בחיים לפגיעות מוחיות, טסטים ומינמנטל יכולתו של המצווה, הפג וע הנוירולוגי, לעשות צוואה ד"ר רחל בן חיון, מנהלת השירות הקוגניטיבי למכ ון לשבץ וקוגניציה, בית חולים רמב"ם חיפה
 • 18:45-20:15
  המומחה הרפואי בבית המשפט איתור מסמכים רפו איים; בקשה למינוי מומחה רפואי; שאלות הבהרה וחקירת המומחה עו"ד אורי צפת, יו"ר )משותף( ועדת צוואות ירושה ועיזבונות, לשכת עורכי הדי ן, משרד עורכי דין אורי צפת

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

לוח אירועים
Back top top