Skip to Content Contact Us

נותני שירות עסקי – חובות עוה"ד העוסקים במקרקעין, בתאגידים, בנאמנויות ובניהול נכסים על פי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000

פרטי ההכשרה
המדרשה להשתלמות עורכי הדין בשידור חי 4.1.2021
בנושא :
נותני שירות עסקי – חובות עוה"ד העוסקים במקרקעין, בתאגידים, בנאמנויות ובניהול נכסים על פי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000
דברי פתיחה :
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) בועדה להיגוי לנותני שירות עסקי בלשכת עורכי הדין
עו"ד שריג דמארי, יו"ר (משותף) בועדה להיגוי לנותני שירות עסקי בלשכת עורכי הדין
מרצים:
עו"ד עדי קומרינר פלד, הממונה על נותני שירות עסקי
עו"ד יונתן רלבג, מפקח מטעם הממונה על נותני שירות עסקי

נותני שירות עסקי חובות העוסקים במקרקעין, בתאגידים, בנאמנויות ובניהול נכסים על פי חוק איסור הלבנת הון, תשס – 2000

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top