Skip to Content Contact Us

נוטריונים – אוקטובר 2021 בזום חמישה מפגשים שעות 8:30-16:30

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים (להלן-הוועדה) ביום 14.11.16, על מתכונת השתלמות (להלן-ההשתלמות) כתנאי לקבלת רישיון כמפורט להלן: ההשתלמות מיועדת לעורכי דין המחויבים בה עפ"י החוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון. שימו לב, בין השאר, על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים: בעל עבר פלילי נקי, בעל עבר משמעתי נקי, בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות (שימו לב לנדרש בנוהל לגבי היקף העבודה ועיסוק נוסף)  בנוסף, יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר" יש לשים לב לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 שהן תקנות קוגנטיות. מתכונת ההשתלמות: לימוד הדין הנוטריוני ואתיקה מקצועית לימוד משפט מתקדם בתחומים הבאים: דיני משפחה, דיני ירושה, דיני שליחות ונאמנות, דיני מקרקעין ודיני תאגידים תנאי לקבלת אישור השתתפות בהשתלמות: חובת נוכחות בלפחות 80% מההשתלמות הגשת מטלות שישלחו במהלך ההשתלמות.      

שימו לב, בין השאר, על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים:

בעל עבר פלילי נקי,

בעל עבר משמעתי נקי,

בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות (שימו לב לנדרש בנוהל לגבי היקף העבודה ועיסוק נוסף)

בנוסף, יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר"

קובייה נוטריונים לאתר 1

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים (להלן-הוועדה) ביום 14.11.16, על מתכונת השתלמות (להלן-ההשתלמות) כתנאי לקבלת רישיון כמפורט להלן:

ההשתלמות מיועדת לעורכי דין המחויבים בה עפ"י החוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון.

שימו לב, בין השאר, על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים:

בעל עבר פלילי נקי,

בעל עבר משמעתי נקי,

בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות (שימו לב לנדרש בנוהל לגבי היקף העבודה ועיסוק נוסף)

 בנוסף,

יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר"

יש לשים לב לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 שהן תקנות קוגנטיות.

מתכונת ההשתלמות:

לימוד הדין הנוטריוני ואתיקה מקצועית

לימוד משפט מתקדם בתחומים הבאים: דיני משפחה, דיני ירושה, דיני שליחות ונאמנות, דיני מקרקעין ודיני תאגידים

תנאי לקבלת אישור השתתפות בהשתלמות:

חובת נוכחות בלפחות 80% מההשתלמות

הגשת מטלות שישלחו במהלך ההשתלמות.

לפני הרישום להשתלמות עצמה, יש לעיין ב"נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון" באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים בקישור:

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/1_procedure/he/Amotmida7.pdf

מרכזים אקדמיים:

עו"ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים

עו"ד אביבה שביט, סגנית מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, סגן יו"ר מחוז תל-אביב, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, מ. אלפסי חברת עורכי דין ונוטריונים

עו"ד ונוטריון אסף ביטון, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, משרד עורכי דין ביטון

 

להרשמה באתר המדרשה » לחצו כאן 

או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606

שאלות ובירורים: [email protected]

6.10.21

13.10.21

20.10.21

27.10.21

3.11.21

המלאי אזל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top