Skip to Content Contact Us

מיסים, מענקים ותמריצים בתקופת הקורונה – מחוז תל אביב

פרטי ההכשרה
מיסים, מענקים ותמריצים בתקופת הקורונה.
על המענקים לעצמאים ובעלי שליטה פעימה 1+2:
גב' עינת מליאר, דירקטורית, יועצת מס, B.A בחשבונאות וכלכלה, פאהן קנה ושות' Grant Thornton
בנושא המענק לחברות פעימה 3:
עו"ד, רו"ח אסף בהר, מנהל תחום מסים עקיפים, מחלקת מסים פאהן קנה ושות' Grant Thornton
ועל הלוואה בערבות מדינה בתקופת הקורונה + תמריצים
גב' לילך בושמיץ, MBA מנהלת מחלקת תמריצים, פאהן קנה ושות' Grant Thornton

מיסים, מענקים ותמריצים בתקופת הקורונה

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top