Skip to Content Contact Us

כנס חד יומי ביישוב סכסוכים: היבטים משפטיים, פסיכולוגיים ואתניים של יישוב סכסוכים – השפעת סכסוכים משפטיים על נפש האדם – מחוז מרכז

פרטי ההכשרה

כנס חד יומי ביישוב סכסוכים: היבטים משפטיים, פסיכולוגיים ואתניים של יישוב סכסוכים – ״השפעת סכסוכים משפטיים על נפש האדם״ – גב׳ נעמה שמש

השפעת סכסוכים משפטיים על נפש האדם

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top