Skip to Content Contact Us

ועדת הלבנת הון – הצעות לריסון השימוש הבלתי מידתי בתפיסות זמניות של רכוש – מחוז מרכז

פרטי ההכשרה

ועדת הלבנת הון – "הצעות לריסון השימוש הבלתי מידתי בתפיסות זמניות של רכוש" – עו"ד ז'ק חן, משרד עורכי דין חן, יערי, רוזן-עוזר

ועדת הלבנת הון הצעות לריסון השימוש הבלתי מידתי בתפיסות זמניות של רכוש

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top