Skip to Content Contact Us

השתלמות ZOOM מספר 9 בנושא: ביטוח וחבויות

פרטי ההכשרה

4 מפגשים | ימי ראשון  | החל מ-6.3.22 | 17:00-19:15
לינק התחברות לזום ישלח למייל ביום המפגש עד שעת הצהריים

אשכול נזיקין | השתלמות מס' 9

מרכזת אקדמית:
פגי שרון
עו''ד פגי שרון
משרד עורכי דין לויתן שרון ושות'

המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין מזמינה את ציבור עורכי הדין

להשתלמות מקוונת בנושא: ביטוח וחבויות 

**התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | לינק התחברות לזום ישלח בכל יום שיש מפגש | תעודה סיום השתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד 30 יום מסיום ההשתלמות | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות | מפגשי ההשתלמות לא מוקלטים ולא ניתנים להעברה | להרשמה באמצעות מענה טלפוני: 03-6361313

 

4 מפגשים | ימי ראשון | החל מ-6.3.22 | 17:00-19:15

מפגש 1 | 6.3.222

17:00-17:05
דברי ברכה

17:05-18:05
הפגיעה הקשה של העליון בזכויות המבוטחים בפיקאלי והכיסוי לקריסת בניין בביטוח דירה
עו''ד חיים קליר, משרד עורכי דין חיים קליר ושות'

18:10-19:15
מהפך בפסיקת ביהמ''ש עליון - זכות השיבוב של מבטח זר
עו''ד אסף אלרום, משרד עורכי דין אלרום, רום, סלומון ושות'


מפגש 2 | 13.3.222

17:00-18:05
ביטוח אחריות מקצועית, עורכי דין ומהנדסים
עו''ד נטע היכל, משרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר

18:10-19:15
למה יש לשים לב בתביעות ביטוח חיים ובריאות
עו''ד שלום סביון, משרד עורכי דין חיים קליר ושות'

מפגש 3 | 20.3.222

פריצות סייבר - הסכנות ודרכי התמודדות
ד''ר עו''ד נמרוד קוזלובסקי, שותף מייסד Cytactic, ניהול משברי סייבר

תובנות והמלצות במעבר בין מבטחים
מר אורי אורלנד, משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ

מפגש 4 | 27.3.222

17:00-18:15
בעקבות הדיון הנוסף בעניין פיקאלי - מה השתנה לגבי הפרת חובות המבוטח?

18:30-18:45
סיכום

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top