Skip to Content Contact Us

השתלמות (40) מקוונת בנושא: ליקויי בנייה 2023

פרטי ההכשרה

ריכוז אקדמי:
עו”ד רוני אלפסי, יו”ר משותפת ועדת ליקויי בנייה בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אלפסי ושות’

מפגש 1 | 4.9.23

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:00-17:50
אסטרטגיות בניהול תיקי ליקויי בנייה
עו"ד רוני אלפסי, יו”ר )משותף( ועדת ליקויי בנייה בלשכת עורכי הדין, משרד
עורכי דין אלפסי ושות ’

18:00-18:45
דגשים ועקרונות בחוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט

18:45-19:30
תיקי ליקויי בנייה בראי בית המשפט
כבוד השופטת אפרת בוסני, בית המשפט השלום תל-אביב

מפגש 2 | 11.9.23

17:00-18:00
חובות היזם על פי הוראות חוק המכר דירות

18:15-19:15
ניתוח מקרי מבחן של ליקויי בנייה מזווית מקצועית של מומחה בית המשפט
מר רפאל גיל, מהנדס אזרחי

מפגש 3 | 18.9.23

17:00-18:00
פתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים בתיקי ליקויי בנייה
עו"ד חגית שקד גוילי, בוררת ומגשרת

18:15-19:15
מעמדו של מומחה מטעם בית המשפט, שאלות הבהרה, חקירות מומחים
ושיקול הדעת הסופי של בית המשפט
כבוד השופט עדי הדר, בית המשפט השלום תל-אביב

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top