Skip to Content Contact Us

השתלמות (32) מקוונת בנושא: אנגלית עסקית | סדרה 3 | 2023

פרטי ההכשרה

התמודדות עם שיחות מתוכננות ]פגישות, מצגות[ ולא מתוכננות ]שיחת חולין, אנגלית מדוברת[. הבנה בין תרבותית: ציפיות, הבדלי מנטליות ודרכי
התנהלות. הבנת ההבדלים בין פגישות פרונטאליות, מקוונות וטלפון. טכניקות להתנהלות בפגישות כדי להיות פעילים בשיחה, הקשבה לאחרים והתמודדות
כשיש בעיות או כשלא מבינים.
המפגשים מיועדים למשפטנים שמעוניינים לשפר את כושר הדיבור, כתיבה, תקשורת וביטחון עצמי בעבודה השוטפת באנגלית. מטרה נוספת של
המפגשים היא הכרת כלי עזר יעילים וחומרים רלוונטיים שמהם ניתן ללמוד באופן עצמאי. כל סדרה בנויה מנושא מרכזי וכוללת חמישה מפגשים מקוונים
אינטראקטיביים ותרגול באמצעות דיבור, כתיבה בצ’ט, עבודה באתרי אינטרנט ושיתוף בדפי עבודה. המפגשים מתנהלים באנגלית בלבד. לאחר כל מפגש
יישלח מייל עם קישורים לחומרי לימוד, תרגילים באינטרנט לבדיקה עצמית ומשימות להעשרה.

ריכוז אקדמי: גב’ שרי קירשבלום גברא, מתמחה בלימוד אנגלית עסקית ואנגלית מדוברת

מפגש 1 | 2.7.23

17:00-18:00
העברת מסרים בסגנון 'חיובי'
[Unfortunately, we are not able
to offer a solution at this time]

מפגש 2 | 9.7.23

17:00-18:00
שימוש בביטויים
[in accordance with, having said
that, etc]

מפגש 3 | 16.7.23

17:00-18:00
שפה אקטיבית ופאסיבית
[we filed the documents/the
documents were filed]

מפגש 4 | 23.7.23

17:00-18:00
חלק א' | ניסוח משפטי תנאי
[if the judge rules in favor of/if
the judge ruled in favor of]

מפגש 5 | 30.7.23

17:00-18:00
חלק ב' | ניסוח משפטי תנאי
[if the judge rules in favor of/if
the judge ruled in favor of]

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top