Skip to Content Contact Us

השתלמות עומק מקוונת בנושא: ליטיגציה מסחרית בחברות

פרטי ההכשרה

5% הנחה במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי של מועדון אקסטרה ממברס.
לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00

התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | קישור לרישום נוכחות ישלח בצ'אט במהלך כל מפגש | לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00 | תעודה סיום השתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד 30 יום מסיום ההשתלמות | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות | מפגשי ההשתלמות לא מוקלטים ולא ניתנים להעברה

מרכזת אקדמית: עו''ד לימור לוי, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'

סמסטר ב 08

 

 

מפגש 1 | 24.5.2021

תביעות ייצוגיות מנק' המבט של נתבעים ותובעים
מנחה: עו"ד לימור לוי, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'

17:00-17:05
דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:05-18:15
מושב תובעים
בהשתתפות:
עו''ד צביקה מצקין, משרד עורכי דין צביקה מצקין
עו''ד האני טנוס, משרד עורכי דין טנוס
עו''ד שרון ענבר פדלון, משרד עורכי דין לופו ענבר-פדלון
עו"ד מיכאל בך, משרד עורכי דין בך לדרמן ושות'

18:30-19:45
מושב נתבעים
בהשתתפות:
ד''ר עו''ד גיל אוריון, שותף בכיר, פישר בכר חן וול אוריון ושות'
עו''ד ברק טל, משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות'
עו"ד מאיה צברי, משרד עורכי דין גורניצקי ושות'
עו''ד יואב הירש, ראש מחלקת ליטיגציה, משרד עורכי דין אגמון ושות',
רוזנברג הכהן ושות'

מפגש 2 | 7.6.2021

מנחה: עו"ד לימור לוי, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'

17:00-17:45
ייצוג נאות
כבוד השופטת אסתר שטמר, בית המשפט המחוזי מרכז

17:45-18:30
הסתלקויות והסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות ומה שביניהם
כבוד השופטת רחל לביא-ברקאי, בית המשפט המחוזי תל-אביב

18:45-19:30
פרספקטיבה שיפוטית בתביעות ייצוגיות
כבוד השופט רון סוקול, בית המשפט המחוזי חיפה

מפגש 3 | 14.6.2021

מנחה: עו"ד דוד פורר, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'

17:00-18:15
תביעות נגזרות
כבוד השופט ד''ר גרשון גונטובניק, בית המשפט המחוזי תל-אביב

18:30-19:45
מושב בנושא: אחריות דירקטורים
בהשתתפות:
עו''ד יוסי בנקל, מנהל משותף מחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים, משרד עורכי
דין שבלת
עו''ד אילנית לנדסמן יוגב, משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן
עו''ד אהרן מיכאלי, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות
פירעון, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן
עו''ד נועם רונן, משרד עורכי דין גורניצקי ושות'

מפגש 4 | 21.6.2021

מנחה: עו"ד דוד פורר, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'
17:00-18:15
סכסוכי בעלי מניות וקיפוח המיעוט
כבוד השופטת הלית סילש, בית המשפט המחוזי מרכז
18:30-19:45
מושב בנושא: סכסוכי בעלי מניות וקיפוח המיעוט
בהשתתפות:
עו''ד רם ז'אן, משרד עורכי דין עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
עו״ד מיטל בן בסט, שותפה במחלקת ליטיגציה, משרד עורכי דין פישר בכר חן
וול אוריון ושות'
עו''ד עופר צור, ראש מחלקת הליטיגציה, משרד עורכי דין גורניצקי ושות'
עו"ד ליאור דגן, משרד עורכי דין פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני

מפגש 5 | 28.6.2021

מנחה: עו"ד דוד פורר, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'
17:00-17:30
חדלות פירעון
כבוד השופט בדימוס איתן אורנשטיין, לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי
תל-אביב
17:30-18:00
חדלות פירעון
כבוד השופטת איריס לושי-עבודי, בית המשפט המחוזי תל-אביב
18:15-18:45
חדלות פירעון
עו''ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, האפוטרופסה הכללית
והממונה על הליכי חדלות פירעון
18:45-19:30
חדלות פירעון
כבוד השופטת חנה פלינר, בית המשפט המחוזי תל-אביב

מפגש 6 | 5.7.2021

מנחה: עו"ד לימור לוי, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'
17:00-18:15
סעדים זמניים
18:30-19:45
מושב בנושא: סעדים זמניים
בהשתתפות:
עו''ד מרב ברוך, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן
עו''ד אורלי טננבאום, משרד עורכי דין גורניצקי ושות'
עו''ד חדווה כהן-הרמתי, משרד עורכי דין מ. פירון ושות'
עו"ד מיכאל גינסבורג, משרד עורכי דין גרוס ושות'

מפגש 7 | 12.7.2021

מנחה: עו"ד דוד פורר, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'
17:00-18:15
בוררות בליטיגציה מסחרית
כבוד השופט בדימוס אבי זמיר, בית המשפט המחוזי תל-אביב

18:30-19:45
מושב בנושא: בוררות בליטיגציה מסחרית
בהשתתפות:
עו”ד יעקב שרביט, ראש מחלקת הליטיגציה, משרד עורכי דין הרצוג
פוקס נאמן
עו''ד גדעון פישר, משרד עורכי דין גדעון פישר ושות'
עו''ד עופר דרורי, משרד עורכי דין משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ

מפגש 8 | 19.7.2021

מנחה: עו"ד לימור לוי, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'
17:00-18:15
עשה ואל תעשה - תביעות כספיות מנקודת המבט של התובעים
כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט, בית המשפט המחוזי ירושלים
18:30-19:45
מושב בנושא: עצות לתובעים - תביעות כספיות
בהשתתפות:
עו''ד בעז בן-צור, משרד עורכי דין בעז בן-צור
עו''ד זוהר לנדה, משרד עורכי דין ברנע
עו"ד הדס גרניט, משרד עורכי דין גרניט צ'ומעי
עו"ד אמיר איבצן, משרד עורכי דין איבצן נצר וולצקי ושות'

מפגש 9 | 26.7.2021

מנחה: עו"ד לימור לוי, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'

17:00-18:00
עשה ואל תעשה - התגוננות מפני תביעות כספיות

18:15-19:45
מושב בנושא: עצות לנתבעים - תביעות כספיות
בהשתתפות:
עו''ד עמית חדד, משרד עורכי דין חדד רוט ושות'
עו''ד חדווה הס-קיבש, משרד עורכי דין מ. פירון ושות'
עו''ד יואב רזין, משרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר
עו''ד תמיר גליק, משרד עורכי דין ליבליך-מוזר
עו''ד אלירם בקל, משרד עורכי דין גזית בקל

מפגש 10 | 2.8.2021

מנחה: עו"ד דוד פורר, משרד עורכי דין פורר לוי ושות'

17:00-17:45
עצות לליטיגטור בתחום המסחרי
עו”ד רם כספי, משרד עורכי דין רם כספי

18:00-19:45
מושב בנושא: עצות לליטיגטור המסחרי
בהשתתפות:
ד"ר עו"ד אביגדור קלגסבלד, משרד עורכי דין ד"ר א. קלגסבלד ושות'
עו"ד פנחס רובין, משרד עורכי דין גורניצקי ושות'
עו"ד ראובן בכר, משרד עורכי דין פישר בכר חן וול אוריון ושות'
עו"ד צביקה אגמון, משרד עורכי דין אגמון ושות', רוזנברג ושות'

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top