Skip to Content Contact Us

השתלמות מקוונת (35) בנושא: רישום והסדר מקרקעין | חלק ב' 2023

פרטי ההכשרה

ריכוז אקדמי:
עו”ד לירון קריגל, לשעבר רשם מקרקעין, משרד עורכי דין לירון קריגל

מפגש 1 | 4.7.23

דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

דברי פתיחה
עו”ד לירון קריגל

17:15-18:00
הליך הזיהוי ותיקוני טעות סופר
עו"ד ליטל לוין, ממונה ייעוץ משפטי הנהלת הרשות

18:15-19:15
ערר וערעור
מר גוזף עזזיאן, סגן מנהל הרשות

מפגש 2 | 13.7.23

17:00-18:00
מבוא לרישום פרצלציה
גב' גיתית שומכר, מנהלת לשכת פרצלציות

18:15-19:15
מחיקת עיקולים "ישנים" סעיף 157 א לחוק המקרקעין
מר עזי אלטשולר, רשם מקרקעין תל-אביב

מפגש 3 | 20.7.23

17:00-18:00
סוגיות ברישום מקרקעין בהליכי התחדשות עירונית
אמיר ויס, רשם נצרת

18:15-19:15
מבוא לרישום בתים משותפים
רביב מייזל, מפקח מינהלי מרכז ודרום

מפגש 4 | 25.7.23

17:00-18:00
גדרי סמכות המפקח על רישום בתים משותפים
מאיר פורת, מפקח שיפוטי פתח תקוה

18:15-19:15
שיח רשמים
אפרת בוכריס, רשמת מקרקעין
יוני קרוואני, רשם באר שבע
אמיר וייס, רשם נצרת
דניאל מור, רשם מקרקעין רחובות ואשדוד
עזי אלטשולר, רשם מקרקעין תל-אביב

מפגש 5 | 30.7.23

17:00-18:00
לשכות הרישום כצד להליך המשפטי
עדי אברונין, פרקליטות אזרחי תל-אביב

18:15-19:15
עדכונים מקצועיים וסיכום
עו"ד לירון קריגל, לשעבר רשם מקרקעין, משרד עורכי דין לירון קריגל

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top