Skip to Content Contact Us

השתלמות מקוונת לעורכי דין צעירים בנושא משפט העבודה

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

ימי שני | החל מ- 1.3.2021 | בין השעות 17:00-19:45
לינק התחברות ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00 באמצעות דוא"ל

מרכזים אקדמיים:
חגי הראל
עו"ד חגי הראל
חבר המועצה הארצית, יו"ר (משותף) פורום עבודה בלשכת עורכי הדין
יעל דולב חדש
עו"ד יעל דולב
יו"ר (משותף) פורום עבודה בלשכת עורכי הדין, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד עו"ד גרוס GKH
סיגל פעיל
עו"ד סיגל פעיל
סגנית יו"ר (משותף) פורום דיני עבודה, שותפה מייסדת משרד עו"ד סיגל פעיל ושות'
השתלמות צעירים 09
השתלמות צעירים 09

10 מפגשים | ימי שני | החל מ- 1.3.2021 | בין השעות 17:00-19:45

מפגש 1 | 01.03.21

17:00-17:05
דברי ברכה:
עו''ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:05-18:15
סמכות עניינית ומקומית בבית הדין האזורי לעבודה
עו"ד ורד כינר, משרד עורכות דין ארנה לין

18:30-19:30
דגשים בניסוח כתבי טענות בבית הדין האזורי לעבודה
עו"ד שבי מיכאלי, שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות'

מפגש 2 | 08.03.21

17:00-18:15
צורות העסקה במשפט העבודה
עו"ד סיגל פעיל, סגנית יו"ר (משותפת) פורום דיני עבודה בלשכת עורכי הדין, שותפה מייסדת משרד עו"ד סיגל פעיל ושות'

18:30-19:30
המבחנים ליחסי עובד מעסיק במשפט העבודה על פי הדין והפסיקה
כבוד השופט מירון שוורץ, נשיא בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

מפגש 3 | 15.03.21

17:00-18:15
חוק, תקנה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם עבודה אישי – מדרג נורמטיבי
ד"ר עידו עשת, הפקולטה למשפטים, המכללה האקדמית ספיר

18:30-19:30
עקרונות יסוד בדיני פנסיה
כבוד השופט רועי פוליאק, שופט בית הדין הארצי לעבודה

מפגש 4 | 22.03.21

17:00-18:15
ניהול הליכים מקדמיים בבית הדין האזורי לעבודה
כבוד השופט צבי פרנקל, סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

18:30-19:30
ניהול הליך דיון מהיר בבית הדין האזורי לעבודה
כבוד השופט איתם עמיצור, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

מפגש 5 | 05.04.21

17:00-18:15
הליך ההוכחות והסיכומים בבית הדין האזורי לעבודה
עו"ד מיכאל איילון, שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד עו"ד גורניצקי ושות'

18:30-19:45
ניהול הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה
כבוד השופטת אפרת קוקה, רשמת בית הדין הארצי לעבודה

מפגש 6 | 12.04.21

17:00-18:15
חוק שעות עבודה ומנוחה – מגמות ושינויים על פי פסיקת בתי הדין לעבודה
עו''ד קובי חתן

18:30-19:30
עילות וסעדים על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח -1988
עו"ד מרים כבהא, נציבת שוויון הזדמנויות ארצית, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מפגש 7 | 19.04.21

17:00-18:15
סעדים זמניים בבית הדין האזורי לעבודה
כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

18:30-19:45
פיצויים בגין פגמים בהליך פיטורים
כבוד השופטת הדס יהלום, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

מפגש 8 | 26.04.21

17:00-18:15
יסודות דיני המשמעת במשפט העבודה
עו"ד עינת איילון, ראשת בית הדין למשמעת ברשויות, הדין המשמעתי הלכות ויישומים

18:30-19:45
תחשיבי שכר ופיצויי פיטורים על פי הדין ופסיקת בתי הדין לעבודה
עו"ד קרן מימון סנדלר, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד עו"ד שבלת

מפגש 9 | 03.05.21

17:00-18:15
מושגי יסוד ומגמות בפסיקת בתי הדין לעבודה במשפט העבודה הקיבוצי
כבוד השופט אילן איטח, סגן נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

18:30-19:45
גישור ובוררות במשפט העבודה הקיבוצי והפרטני
כבוד השופטת (בדימוס) אפרת לקסר, לשעבר נשיאת בית הדין האזורי לעבודה

מפגש 10 | 10.05.21

17:00-18:15
סמכויות הממונה על יחסי עבודה
עו"ד רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

18:30-19:45
איגודים מקצועיים וארגוני עובדים במשפט העבודה
עו"ד אלעד מורג, משרד עו"ד אלעד מורג, לשעבר המשנה ליועצת המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top