Skip to Content Contact Us

השתלמות מקוונת לעורכי דין בנושא: תשלומי רשות מקרקעי ישראל ודרכים להתמודדות

פרטי ההכשרה

5% הנחה במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי של מועדון אקסטרה ממברס.
לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00

מרכזים אקדמיים: מר ראובן שם-טוב, שמאי מקרקעין עו''ד עמית יפרח, יו''ר פורום ההתיישבות ורשות מקרקעי ישראל בלשכת עורכי הדין

סמסטר ב 06

4 מפגשים | ימי חמישי | החל מ- 22.4.2021  | ZOOM

התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | קישור לרישום נוכחות ישלח בצ'אט במהלך כל המפגש | לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00 | תעודה סיום השתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד 30 יום מסיום ההשתלמות | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות | מפגשי ההשתלמות לא מוקלטים ולא ניתנים להעברה

22.4.21

מפגש 1 - הכרת ההחלטות הרלוונטיות לביצוע חיובים במגזר העירוני

17:00-17:05
דברי ברכה

17:05-18:15
הכרת ההחלטות לחיוב בדמי היתר, דמי היוון, הקניית בעלות

עו''ד יואש זלינגר, משרד עורכי דין יואש זלינגר

18:30-19:45

הסוגיות הכלכליות/שמאיות בכל אחת מההחלטות שנלמדו

מר גולן שבי, שמאי מקרקעין

29.4.21

מפגש 2 - דרישות התשלום מרמ"י ודרכי ההתמודדות כללי

17:00-18:15
א. מהן הסיבות להוצאת דרישת תשלום (בעלות, דמי היתר, דמי שימוש, דמי הסכמה/רכישה, דמי היוון וכו')
ב. מהן הדרכים הקיימות להתמודדות עם שומות הרשות ( השגה משפטית לסוגיה, השגה שמאית, השגה שניה).
ג. פרטים חשובים לוודא עם החוכר טרם החלטה על דרכי הפעולה.
ד. דברים שחשוב לעדכן בהם את המומחים, מודד, שמאי וכו'

עו''ד שירי מלכי, משרד עורכי דין יניב גבע ושות'

18:30-19:45
ההבדלים בטיפול בכל אחת מהסוגיות (בעלות, דמי היתר, דמי שימוש, דמי הסכמה/רכישה, דמי היוון וכו')

מר שלמה גנץ, שמאי מקרקעין

6.5.21

מפגש 3 - סוגיות בשומות לחיוב מגזר עירוני

17:00-18:15
ערכי טבלה, מתי כדאי לבחון ערור לערכים אלה, שומות הרשות

מר זיו כהן, שמאי מקרקעין

18:30-19:45
מקרים חריגים בהליכי הרשות במגזר העירוני - פסיקה והחלטות תקדימיות בוועדת ערר

עו''ד איילה פיילס שרון מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)

13.5.21

מפגש 4 - סוגיות בשומות לחיוב מגזר החקלאי

17:00-18:15
חוזה החכירה החקלאי, היוון חלקת המגורים בנחלה, סוגיות בפל"ח בנחלה

עו''ד עמית יפרח, יו''ר פורום ההתיישבות ורשות מקרקעי ישראל בלשכת עורכי הדין

18:30-19:45
התמודדות עם השומות במגזר החקלאי, דמי הסכמה/רכישה בהסכמה החוזית, דמי היוון משקי עזר

מר ראובן שם-טוב, שמאי מקרקעין

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top