Skip to Content Contact Us
האירוע נמכר תחת הנהלים שנמצאים בקישור הבא: הנחיות חוברת השתלמויות 2022

השתלמות (מס' 44) מקוונת בנושא: עבירות מין

bell שים לב- השתלמות זו דורשת עמידה בקריטריונים- לחץ כאן לבדיקת התאמה.
פרטי ההכשרה

לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 16:00

מרכזים אקדמיים:
טליה גרידיש
עו''ד טליה גרידיש
משרד עורכי דין טליה גרידיש
יעקב שקלאר
עו''ד יעקב שקלאר
משרד עורכי דין יעקב שקלאר

מפגש 1 | 10.8.2022

דברי ברכה: עו''ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:00-18:00
עבירות מין במשפחה כקרדום לחפור בו במלחמת גירושין - הזווית הפלילית
עו''ד יעקב שקלאר, משרד עורכי דין יעקב שקלאר

18:15-19:15
עבירות מין במשפחה כקרדום לחפור בו במלחמת גירושין - הזווית בדיני משפחה
עו''ד לורי גייזלר, משרד עורכי דין גייזלר

מפגש 2 | 17.8.2022

17:00-18:00
הערכות מסוכנות, קשיים, חידושים, ופתרונות- זווית הפרקליטות
עו''ד רותם נוימן וסרמן, פרקליטות מחוז ת''א

18:15-19:15
הערכות מסוכנות, קשיים, חידושים, ופתרונות- זווית הסניגור
עו''ד שלומציון מנדלמן גבאי, משרד עורכי דין גבאי מנדלמן

מפגש 3 | 24.8.2022

17:00-18:00
ליווי נפגעי עבירה - הלכה למעשה
עו''ד טליה גרידיש, משרד עורכי דין טליה גרידיש

18:15-19:15
'ייצוג נפגעי עבירה – ההיבטים המשפטיים והפסיכולוגיים'
ד"ר דנה פוגץ, מומחית לזכויות נפגעי עבירה, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו


התכנית כפופה לשינויים | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | קישור לרישום נוכחות ישלח בצ'אט במהלך כל מפגש | לינק התחברות לזום ישלח ביום המפגש עד השעה 12:00 | תעודה סיום השתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד 30 יום מסיום ההשתלמות | המדרשה לא מחויבת להעביר מצגות | מפגשי ההשתלמות לא מוקלטים ולא ניתנים להעברה.
ביטולים וזיכויים:
• ביטול הרשמה להשתלמות ו/או כנס ו/או הכשרה ו/או ימי עיון ו/או עסקה בה הוזמן כרטיס לאירוע אותו מפיקה הלשכה (להלן: "האירוע"), הינו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 והתקנות שמכוחו, ובכללם תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (יחדיו להלן: "חוק הגנת הצרכן").
• מבלי לגרוע מהאמור ניתן לבטל הרשמה לאירוע, עד שני ימי עסקים קודם לתאריך האירוע.
• במקרה שהאירוע נדחה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד האירוע החדש, בכפוף להודעה שתימסר על ידי הלשכה, בהתאם למקום האירוע ובהתאם לתאריך החדש של האירוע. במקרה והמועד החדש בו נקבע האירוע אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטל האירוע בשל גורם שאינו תלוי ברוכש, יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה וזאת בתוך 7 ימים ממועד הודעת הרוכש ו/או ביטול האירוע.
• לצורך משלוח הודעת ביטול יש ליצור קשר עם הלשכה בטלפון 03-6361313 או בכתובת המייל – [email protected]

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top