Skip to Content Contact Us

השתלמות (21) מקוונת בנושא: מכרזים 2023

פרטי ההכשרה

ריכוז אקדמי:
עו''ד אילנית אשכנזי, משרד עורכי דין אילנית אשכנזי

מה בתוכנית:

מפגש 1 | 1.5.23

דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:00-18:00
מבוא - דגשים ועקרונות יסוד עיצוב תוכן המכרז - תנאי סף ותנאי
עו''ד אילנית אשכנזי, משרד עורכי דין אילנית אשכנזי

18:15-19:15
עיצוב כללי המשחק - אמות מידה וקריטריונים– קביעתם ופרסום
עו"ד לירז כהן סבן, משרד עורכי דין לירז כהן סבן

מפגש 2 | 8.5.23

17:00-18:00
מכרזים בגופים ביטחוניים
עו"ד אריה רודניק לשעבר יועמ"ש במשרד ראש הממשלה

18:15-19:15
הנאות וסיכונים בדיני מכרזים
רו"ח גיא מונרוב, מומחה לביקורת חקירתית וסייבר, מונרוב ושות'

מפגש 3 | 22.5.23

17:00-18:00
פגמים במכרזים במכרז, בהצעה, בערבות
עו''ד אילנית אשכנזי, משרד עורכי דין אילנית אשכנזי

18:15-19:15
הליכים בבית המשפט בענייני מכרזים והתערבותו של בית משפט
בהחלטות ועדת המכרזים
עו"ד לירז כהן סבן, משרד עורכי דין לירז כהן סבן

מפגש 4 | 29.5.23

17:00-18:00
הרפורמה בתקנות המכרזים
עו''ד מיכל עקביה, סמנכ"לית והיועמ"ש - דרך ארץ הייוייז (1997) בע"מ,מובילת הרפורמה בתפקידה הקודם כמשנה ליועמ"ש במשרד האוצר

18:10-19:15
סוגיות בדיני מכרזים: שינוי תנאי סף במכרז לאחר פרסומו; ניהול מו"מ אחרי ביטול מכרז; שינוי תנאי במכרז לאחר שלב פתיחת מעטפות; שינוי תנאיה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז; הצעה יחידה; מימוש אופציות בהסכם שנכרת עקב מכרז וכיו'
שאלות וסיכום
עו''ד אילנית אשכנזי, משרד עורכי דין אילנית אשכנזי
עו"ד לירז כהן סבן, משרד עורכי דין לירז כהן סבן

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top