Skip to Content Contact Us

השתלמות (25) מקוונת בנושא: מיסים 2023

פרטי ההכשרה

ריכוז אקדמי:
עו’’ד שי אהרונוביץ’, סמנכ"ל רשות המיסים למיסוי מקרקעין
עו’’ד מאיר מזרחי, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות’

מה בתכנית:

מפגש 1 | 31.5.23

דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:00-18:00
עסקת מקרקעין שבבעלות חברה; פירוק חברה, היבטי מס שבח ומס, רכישה, מימוש הנכס ע"י בעלי הזכויות ומכירת מניות בחרה, תקלת מיסוי
עו''ד אפרת סולומון, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'

18:15-19:15
הקצאת מניות בחברה; סווג ההשקעה כהון או הלוואה, היבטי מס רכישה, שבח ומע"מ בהקצאה וכשלים
בהקצאת המניות
עו''ד יוסי אלישע, משרד עורכי דין יוסי אלישע קלדרון ושות'

מפגש 2 | 7.6.23

17:00-18:00
מע"מ בעסקאות מקרקעין; תכנוני המס בעסקאות
מקרקעין, רכישת דירה בחברה ורכישת קרקע ומכירתה לפרטי
עו''ד שלומי ואקנין, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'

18:15-19:15
מע"מ בעסקאות מקרקעין; פסיקה עדכנית בנושא המע"מ, חוק עידוד השקעות הון והחבות במע"מ ומתיכדאי לשלם מע"מ!
רו''ח גל גרינברג, שותף ומנהל מחלקת המיסים העקיפים KPMG , לשעבר מנהל המחלקה המקצועית
של מע"מ ברשות המיסים

מפגש 3 | 14.6.23

17:00-17:45
הליכי תכנון ובנייה ומיסוי מקרקעין; איחוד וחלוקה;
א. מהם העקרונות לפטור ממס, האם יש חבות במע"מ
או בהיטל השבחה
ב. אישורים מראש של רשויות המס בעניין
הגב' אביבה אטיאס, מנהלת מיסוי מקרקעין מרכז

17:45-18:30
פגיעה במקרקעין לפי ס, 197 ; מתי הפגיעה חלק מההפקעה, מיסוי והשקעת מקרקעין, יתרונות וחסרונות
במתווה המיסוי האפשריים
מר רואי זרנצנסקי, מנהל תחום בכיר מקצועית, מיסוי מקרקעין

18:40-19:45
העברת מקרקעין לרשות המקומית; העברת זכות לרשות המקומית בפרויקט נדל"ן, היבטי מס הכנסה,
מס שבח, מע"מ ומס רכישה
עו''ד ניר הורנשטיין, משרד עורכי דין אלתר

מפגש 4 | 21.6.23

17:00-18:00
נאמנות והיבטי מיסוי: מיסוי נאמנות, המלצות וטיפים, היכן להקים את הנאמנות וסוגי הנאמנויות
רו''ח אייל סנדו, ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

18:15-19:15
האפשרויות להעברת מקרקעין לנאמנות (בעקבות פסה"ד גאליס)
א. נאמנות הדירה ובלתי הדירה
ב. נהנה ידוע, האם מתנה או ירושה
ג. שימוש בסעיף 3 לחוק מיסוי מקרקעין. האם עדיין רלוונטי?
רו''ח יצחק רופא, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות', לשעבר מפקח ביחידה למיסוי בינלאומי במחלקה
המקצועית ברשות המיסים

מפגש 5 | 28.6.23

17:00-18:00
מיסוי עסקת קומבינציה:
א. שווי העסקה ב. תכנון מס בקומבינציה ג. עסקת תמורות
מר יניב כהן, מנהל מיסוי מקרקעין חדרה

18:15-19:15
שינוי מבנה בחברות נדל"ן
א. סעיף 104 לפקודה או סעיף 70
ב. פיצול חברה, חלף מכירת זכויות או הקצאה
ג. סעיף 105 ואיגודי מקרקעין
רו''ח רן כהן, רן כהן-חשיבה יוצרת בע"מ

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top