Skip to Content Contact Us

השתלמות (9) מקוונת בנושא: ייפוי כוח מתמשך – פרקטיקה למתקדמים ומה שעוה"ד המוסמכים חייבים לדעת 2023

פרטי ההכשרה
ריכוז אקדמי:
השתלמות (9) מקוונת בנושא: ייפוי כוח מתמשך – פרקטיקה למתקדמים ומה שעוה"ד המוסמכים חייבים לדעת 2023
עו"ד רננה קריגל
משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש
השתלמות (9) מקוונת בנושא: ייפוי כוח מתמשך – פרקטיקה למתקדמים ומה שעוה"ד המוסמכים חייבים לדעת 2023
עו"ד איריס טנצר
משרד עורכי דין גושן-טנצר ושות'

מה בתכנית:

מפגש 1| 13.2.23

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

16:30-17:15
חמשת השחקנים שביפוי הכח המתמשך, תפקידיהם וסמכותיהם
עו"ד איריס טנצר, משרד עורכי דין גושן-טנצר ושות'

17:15-17:45
ניגוד עניינים של עוה"ד עורך/ת ייפוי הכוח המתמשך: נגוד עניינים, ייצוג
הלקוח בעניינים אחרים, עוה"ד עורך/ת המסמך כבעל/ת תפקיד ביפוי הכח המתמשך - מיופה כוח/מיודע
עו"ד שאדי סרוג'י, משרד עורכי דין שאדי סרוג'י

18:00-19:15
בקשות בעניין ייפוי כח מתמשך בבית משפט לענייני משפחה - פרוצדורה
ומהות (בקשות למינוי אפוטרופוס לממנה, ביטולי יכ"מ, בקשות לאישור מכר,
פירוק שיתוף, השקעת כספים, אישור הלוואה מחשבון הממנה)

מפגש 2 | 20.2.23
16:30-17:45
בנקים ויכ"מ: חדשות, עדכונים וטעויות נפוצות

18:00-19:15
נכסים משפחתיים ותאגידים ביפוי הכח המתמשך

מפגש 3 | 27.2.23

16:30-17:45
טופס ייפוי הכוח המתמשך: חידושים, היבטים טכניים, טעויות נפוצות
עו"ד הראל כהן, משרד עורכי דין הראל כהן

18:00-19:15
סוגיות ושאלות שונות בייפוי כח מתמשך:
מידע לקרובי הממנה; סעיפי הסכמות לטיפול הפסיכיאטרי; הוראה בדבר
אי הארכת חיים; יכ"מ לאחר פטירה; חו"ל- נכסים בחו"ל, יכ"מ עבור לקוח
שנמצא בחו"ל; יכ"מ שנערך בחו"ל; רישום הערת יכ"מ בלשכת רישום
המקרקעין ועוד
עו"ד רננה קריגל, משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top