Skip to Content Contact Us

השתלמות (4) מקוונת בנושא: הליכי משפחה בבית הדין הרבני 2023

פרטי ההכשרה

מה בתכנית:

מפגש 1 | 4.1.23

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:00-18:00
סדרי הדין והראיות בבתי הדין הרבניים
דר' רפי רכס, הייעוץ המשפטי הנהלת בתי הדין הרבניים

18:10-19:10
מעמדם של מומחים בבתי הדין הרבניים

מפגש 2 | 11.1.23

17:00-18:00
כתובה וזכויות אלמנה
הרב אליעזר איגרא, אב"ד בית הדין הגדול

18:10-19:10
שיתוף ספציפי בבתי הדין
הרב ציון לוז אילוז, דיין בית הדין הגדול

מפגש 3 | 18.1.23

17:00-18:00
אחריות הורית והתמודדות עם ניכור הורי
הרב יצחק אושינסקי, אב"ד בית הדין ירושלים

18:10-19:10
מזונות ילדים - שיקולים בקביעתם והסך המנימאלי הנדרש
הרב שלמה שפירא, אב"ד בית הדין הגדול

מפגש 4 | 25.1.23

17:00-18:00
מורד ומורדת - מהות והשלכות
הרב אריה אוריאל, דיין בית הדין הרבני האזורי תל-אביב

18:10-19:10
דרכים למניעת עגינות
עו"ד וטו”ר מוריה דיין, עמותת יד לאשה

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top