Skip to Content Contact Us
image description

השתלמות מקוונת- דירקטורים

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין

10 מפגשים |  באמצעות אפליקציית ZOOM | בין השעות 16:30-19:45

השתלמות דירקטורים 05.20 אתר
השתלמות דירקטורים 05.20 אתר

מה בתוכנית

מפגש 1: 27/5/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-16:45
  דברי ברכה
 • 16:45-18:00
  חובות זהירות של דירקטורים ונושאי משרה פרופ' הדרה בר-מור, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
 • 18:15-19:45
  תכלית החברה פרופ' עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי הרצליה
מפגש 2: 10/6/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  חובת האמונים החלה על דירקטורים ונושאי משרה עו"ד ד"ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'
 • 18:15-19:45
  הדירקטוריון האפקטיבי עו"ד מישל אוחיון, משרד עורכי דין פרל כהן צדק לצר ברץ
מפגש 3: 17/6/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  הסתמכות דירקטורים על חוות דעת מקצועיות עו"ד יוסי חכם, משרד עורכי דין חכם את אור-זך
 • 18:15-19:45
  הבקורת של רשות ניירות ערך רו''י ניר דוד, הרשות לניירות ערך
מפגש 4: 24/6/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  זכויות דירקטורים עו”ד ד”ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד”ר יעל ארידור בר-איל
 • 18:15-19:45
  גבולות ההתערבות של בית המשפט בהחלטות הדירקטוריון ושיקול הדעת העסקי השופט רון סוקול, המחלקה הכלכלית, בית המשפט המחוזי חיפה
מפגש 5: 1/7/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  תביעות בעילת קפוח עו"ד רונן עדיני, משרד עורכי דין רונן עדיני ושות'
 • 18:15-19:45
  "דגלים אדומים" לדירקטור – פשיעה כלכלית והלבנת הון עו"ד אביה אלף, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב
מפגש 6: 8/7/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  בטוח דירקטורים עו"ד משה עבאדי, משרד עורכי דין לויתן, שרון ושות'
 • 18:15-19:45
  ציות (corporate compliance) והסדרי דיחוי תביעה פרופ' עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי הרצליה
מפגש 7: 15/7/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  אחריות פלילית של דירקטורים עו"ד נוית נגב, משרד עורכי דין שינמן, נגב, ניב
 • 18:15-19:45
  אחריות נושאי משרה ובעלי תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון עו"ד סיגל רוזן-רכב, משרד עורכי דין סיגל רוזן-רכב
מפגש 8: (יום ראשון) 19/7/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  תביעות נגזרות וייצוגיות נגד דירקטורים עו"ד אמיר שאשא, משרד עורכי דין צמח-שאשא
 • 18:15-19:45
  פטור ושיפוי לדירקטורים עו"ד סיגל שלימוף, משרד עורכי דין גרוס אורעד שלימוף ושות'
מפגש 9: 22/7/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  אכיפה מנהלית ד"ר לאה פסרמן, המכללה האקדמית אונו
 • 18:15-19:45
  עסקאות בעלי עניין עו''ד דיבון פרקש, משרד עורכי דין צברי-פרקש ושות'
מפגש 10: (יום שני) 27/7/2020
 • 16:00-16:30
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:30-18:00
  הרמת מסך פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית
 • 18:15-19:45
  תפקיד ומעמד רואה החשבון בעסק חי ובתקופת משבר רו"ח מוחמד היבי

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

לוח אירועים
Back top top