Skip to Content Contact Us
image description

הכשרת ייפוי כוח מתמשך מחוז תל אביב-יולי 2020

פרטים נוספים
אזל המלאי
מחוז תא
מחוז תל אביב 
ההרשמה לחברי המחוז בלבד
יום ד’ | 15.07.20| 8:30-15:30
יום ה’ | 16.07.20 | 8:30-15:30
בית ציוני אמריקה, רח’ דניאל פריש 1, תל אביב
עלות לעו”ד: 300 ש”ח
חובת נוכחות בכל המפגשים וכן חובת רישום בתחילת ובסיום כל מפגש
ההשתתפות מהווה תנאי להסמכת עוה”ד להחתמה על ייפוי כוח מתמשך ע”פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב 1962
הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס’ 1-599-500-606
שאלות ובירורים: mazal.ne@Israelbar.org.il

 

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

לוח אירועים
Back top top