Skip to Content Contact Us
image description

הכשרת ייפוי כוח מתמשך- מחוז מרכז

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין
ייפוי כוח 20 מחוז מרכז אתר
האפוטרופוס הכללי
הכשרת עו”ד בנושא ייפוי כוח מתמשך
– 2 מפגשים –

מחוז מרכז
ההרשמה לחברי המחוז בלבד
יום ד’ | 15.01.20 | 8:30-15:30
יום ה’ | 16.01.20 | 8:30-15:30
בית הפרקליט, רח’ תרמ”ב 7 [בית כותר], ראשון לציון

עלות לעו”ד: 300 ש”ח
חובת נוכחות בכל המפגשים וכן חובת רישום בתחילת ובסיום כל מפגש
ההשתתפות מהווה תנאי להסמכת עוה”ד להחתמה על ייפוי כוח מתמשך ע”פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב 1962

הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס’ 1-599-500-606
שאלות ובירורים: mazal.ne@Israelbar.org.il

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

לוח אירועים
Back top top