Skip to Content Contact Us

הכשרת ייפוי כוח מתמשך- מחוז דרום

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
ייפוי כוח 20 מחוז דרום
מחוז דרום
ההרשמה לחברי המחוז בלבד
יום ד’ | 19.02.20 | 8:30-15:30
יום ה’ | 20.02.19 | 8:30-15:30
מרכז רמות ספורטיב, רח’ הערים התאומות 20, שכונת רמות, באר שבע

עלות לעו”ד: 300 ש”ח
חובת נוכחות בכל המפגשים וכן חובת רישום בתחילת ובסיום כל מפגש
ההשתתפות מהווה תנאי להסמכת עוה”ד להחתמה על ייפוי כוח מתמשך ע”פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב 1962

הרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין www.midrashalaw.org.il
או באמצעות מענה טלפוני במס’ 1-599-500-606
שאלות ובירורים: mazal.ne@Israelbar.org.il

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top