Skip to Content Contact Us

הכשרה מקוונת דירקטורים נובמבר 2020

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

מדיניות ביטול הזמנות ורכישת כרטיסים לאירועים המאורגנים על ידי הלשכה

 1. ביטול הרשמה להשתלמות ו/או כנס ו/או הכשרה ו/או ימי עיון ו/או עסקה בה הוזמן כרטיס לאירוע אותו מפיקה הלשכה (להלן: “האירוע”), הינו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 והתקנות שמכוחו, ובכללם תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (יחדיו להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
  2. מבלי לגרוע מהאמור ניתן לבטל הרשמה לאירוע, עד שני ימי עסקים קודם לתאריך האירוע.
  3. ביטול עסקת הרשמה לאירוע אשר במסגרתה חולקו לרוכש מראש חומרים מודפסים ו/או טובין אחרים, תהא בכפוף לכך שהרוכש, יחזיר את מלוא החומר שנמסר לו ו/או הטובין ללשכה, בשלמותם וללא כל פגם ובהתאם לתנאי הביטול.
  4. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, תשיב הלשכה לרוכש את כספו בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  5. בכל מקרה של ביטול הרשמה לאירוע, בין אם בוטל כנדרש במועדים הנקובים לעיל ובין אם המדובר בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה בין הפרטים שנמסרו לרוכש או אי אספקת השירות במועד, הלשכה תשיב לרוכש את התמורה אשר שולמה על ידו בעד ההרשמה לאירוע וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
  6. במקרה שהאירוע נדחה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד האירוע החדש, בכפוף להודעה שתימסר על ידי הלשכה, בהתאם למקום האירוע ובהתאם לתאריך החדש של האירוע. במקרה והמועד החדש בו נקבע האירוע אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטל האירוע בשל גורם שאינו תלוי ברוכש, יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה וזאת בתוך 7 ימים ממועד הודעת הרוכש ו/או ביטול האירוע.
  7. מדיניות ביטולים זו חלה אך ורק על אירוע אותו מארגנת ומפיקה הלשכה ואשר אינו כרוך בהתקשרויות עם גורמים מסחריים אחרים (לדוג’ הזמנת חדר במלון ו/או טיסה וכד’). ביטול עסקה הכרוכה בהתקשרות עם גורם מסחרי ו/או שאינו הלשכה, תהא בכפוף ובהתאם למדיניות ביטול עסקאות כמקובל אצל אותו גורם.
  8. מבלי לגרוע מהאמור, אירועים אשר מפורסמים על ידי הלשכה אך אינם מופקים על ידה (אף אם התשלום בגינם נגבה על ידי הלשכה) ו/או אירועים אשר מפורסמים על ידי הלשכה אך התשלום נגבה על ידי חברה אחרת, ביטול עסקה כאמור יהא בכפוף למדיניות הביטול של החברה המפיקה ו/או החברה דרכה התבצע התשלום.
  9. לצורך משלוח הודעת ביטול יש ליצור קשר עם הלשכה בטלפון 599-500-606–1 או בכתובת המייל – midrasha@israelbar.org.il

**ההכשרה לא מוכרת לגמול השתלמות

מרכזים אקדמיים: עו”ד אהרן מיכאלי, עו”ד ד”ר יהודית קורן, עו”ד ד”ר יעל ארידור בר-אילן
הכשרת דירקטורים 11.20 (1)
השתלמות תעודה מקוונת
הכשרת דירקטורים
15 מפגשים | ימי שלישי | החל מ-3.11.20
מרכזים אקדמים:
עו”ד אהרן מיכאלי
עו”ד ד”ר יהודית קורן
עו”ד ד”ר יעל ארידור בר-אילן

 

 

*בסיום ההשתלמות תינתן תעודה מטעם המדרשה; אקדמיה ארצית של לשכת עורכי הדין. הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות

מפגש 1 - 3.11.20

16:30-18:00
תכלית החברה
פרופ' עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי
18:15-19:45
חובות זהירות של דירקטורים ונושאי משרה
פרופ' הדרה בר-מור, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה

מפגש 2 – 10.11.20

16:30-18:00
חובת האמונים החלה על דירקטורים ונושאי משרה
עו"ד ד"ר יהודית קורן, משרד עורכי דין יריב גונן ושות'
18:15-19:45
זכויות דירקטורים
עו"ד ד"ר יעל ארידור בר-אילן, משרד עורכי דין ד"ר יעל ארידור בר-אילן

מפגש 3 – 17.11.20

16:30-18:00
הדירקטוריון האפקטיבי
עו"ד מישל אוחיון, משרד עורכי דין פרל כהן צדק לצר ברץ
18:15-19:45
עבודת הדירקטוריון הלכה למעשה
עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

מפגש 4 – 24.11.20

16:30-18:00
גבולות ההתערבות של בית המשפט בהחלטות הדירקטוריון ושיקול הדעת העסקי
כבוד השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי תל-אביב
18:15-19:45
דירקטורים בחברות ללא גרעין שליטה
פרופ' אסף חמדני, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב

מפגש 5 - 1.12.20

16:30-18:00
קיפוח המיעוט
עו"ד רונן עדיני, משרד עורכי דין רונן עדיני ושות'
18:15-19:45
"דגלים אדומים" לדירקטור – פשיעה כלכלית והלבנת הון
עו"ד אביה אלף, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל-אביב

מפגש 6 – 8.12.20

16:30-18:00
בקורת שיפוטית על עסקאות בעלי עניין
עו"ד אהרון מיכאלי, משרד עורכי דין גולדפרב, זליגמן ושות'
18:15-19:45
אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה בנזיקין
ד"ר קובי קסטיאל, אוניברסיטת תל אביב

מפגש 7 – 15.12.20

16:30-18:00
ניהול תביעות נגזרות וייצוגיות נגד דירקטורים
עו"ד אמיר שאשא, משרד עורכי דין צמח-שאשא
18:15-19:45
תפקיד הדירקטורים במיזוג חברות
עו"ד דליה טל, משרד עורכי דין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'

מפגש 8 – 22.12.20

16:30-18:00
בטוח דירקטורים
עו"ד משה עבאדי, משרד עורכי דין לויתן, שרון ושות'
18:15-19:45
פטור ושיפוי לדירקטורים
עו"ד סיגל שלימוף, משרד עורכי דין גרוס אורעד שלימוף ושות'

מפגש 9 – 29.12.20

16:30-18:00
הסתמכות דירקטורים על חוות דעת מקצועיות
עו"ד יוסי חכם, משרד עורכי דין חכם את אורזך
18:15-19:45
סקרי ציות ותכניות אכיפה
עו"ד ענר ברגר, משרד עורכי דין ענר ברגר

מפגש 10 – 05.01.21

16:30-18:00
תפקידם של היועמ"ש לממשלה ורגולטורים אחרים בהליכי
תביעה ייצוגית ותביעה נגזרת בתחום דיני חברות וני"ע
עו"ד ליאב וינבאום, פרקליטות מחוז תל-אביב אזרחי
18:15-19:45
אחריות פלילית של דירקטורים
עו"ד יפעת מנור-נהרי, משרד עורכי דין גיורא אדרת

מפגש 11 – 12.01.21

16:30-18:00
עיונים חדשים בתחום הרמת המסך
פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית
18:15-19:45
שוק ההון, הנפקות ואחריות נושאי משרה
עו"ד תמר לוז, היועצת המשפטית, התעשייה האווירית

מפגש 12 – 19.01.21

16:30-18:00
חדלות פירעון ושיקום כלכלי
עו"ד סיגל רוזן-רכב, משרד עורכי דין רוזן-מזרחי, עורכי דין
18:15-19:45
אכיפה מנהלית
ד"ר לאה פסרמן, המכללה האקדמית אונו

מפגש 13 – 26.01.21

16:30-17:30
סוגיות בקריאת דוחות כספיים
רו"ח איהאב סרחאן, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר

17:45-19:15
ציות (corporate compliance) והסדרי דיחוי תביעה
ד"ר אסף אקשטיין, האוניברסיטה העברית

מפגש 14 – 02.02.21

16:30-18:00
תפקיד ומעמד רואה החשבון בעסק חי ובתקופת משבר
רו"ח מוחמד היבי, דלוייט ישראל

18:15-19:45
מבחני החלוקה וחלוקה אסורה
עו"ד דוד חודק, משרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

מפגש 15 – 09.02.21

16:30-18:00
הביקורת של הרשות לניירות ערך בחברות ציבוריות
רו"ח ניר דוד, מחלקת בקורת והערכה, הרשות לניירות ערך
18:15-19:45
חדשות משולחנה של הרשות לניירות ערך
עו"ד קרן גיחז, הייעוץ המשפטי, הרשות לניירות ערך

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

  לוח אירועים
  Back top top