Skip to Content Contact Us
image description

היסטוריה תרבות ומשפט

פרטים נוספים
היסטוריה תרבות ומשפט 200220
היסטוריה, תרבות ומשפט
פרויקט ייחודי ובלעדי למחוז מרכז, במסגרתו נסייר בערי השדה של מחוז מרכז, נכיר את האתרים
התרבותיים הבולטים במחוזנו ונדון בסוגיות משפטיות בתחומי משפט מגוונים.
כפר סבא
מוזיאון כפר סבא נוסד בשנת 1980 ומהווה מרכז לתיעוד ולימוד ההיסטוריה של העיר כפר סבא. המוזיאון מספר את סיפורה של העיר כפר סבא מאז נוסדה ככפר חקלאי בתקופה הרומית, בדרך הקמתה מחדש כמושבה לפני כמאה שנה ועד ימינו.
20.2.20 חמישי
מוזיאון כפר סבא, רחוב ירושלים 35 , כפר סבא
17:00-17:30
התכנסות וכיבוד קל
17:30-18:30
סיור במוזיאון כפר סבא וברחבי העיר
“סיפורי סבא” – בנוסף לסיור במוזיאון נטייל בשביל הליכה
עירוני השוזר את סיפורה ההיסטורי של המושבה כפר
סבא, בת זקונים של העלייה הראשונה, דרך מבנים שנותרו
משנותיה הראשונות.
18:30-19:30
התחדשות עירונית ושימור מבנים
עו”ד ניקול לוין, ניקון לוין משרד עורכי דין
מספר המקומות מוגבל מאוד – הקדימו להירשם.
נשיאות ועדת הקשר כפר סבא:
עו”ד אריק שכנאי,
יו”ר )משותף( ועדת כפר סבא
עו”ד דניאל אוטמזגין,
יו”ר )משותף( ועדת כפר סבא
עו”ד יובל לוי,
יו”ר )משותף( ועדת קשר כפר סבא
עו”ד עדי לוי סקופ,
יו”ר )משותפת( ועדת הקשר כפר סבא
עו”ד מלכי מרידור,
מ”מ יו”ר ועדת קשר בכפר סבא
עו”ד גיא שמואלי,
סגן יו”ר ועדת קשר כפר סבא
עו”ד אריק שכנאי
עו”ד עדי לוי סקופ עו”ד מלכי מרידור עו”ד גיא שמואלי
עו”ד דניאל אוטמזגין עו”ד יובל לוי
פרטי נשיאות ועדת הקשר:
עו”ד אריק שכנאי ariks1983@gmail.com
עו”ד דניאל אוטמזגין a0506555559@gmail.com
עו”ד יובל לוי eylevi@yahoo.com
עו”ד עדי לוי סקופ alevyscop@gmail.com
עו”ד מלכי מרידור malkimeridor.adv@gmail.com
עו”ד גיא שמואלי guy@guypr.co.il

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

לוח אירועים
Back top top