Skip to Content Contact Us
image description

דיני פנסיה וגמל

פרטים נוספים

לפרטים נוספים:

[email protected]

באנר פנסיה וגמלהשתלמות דיני פנסיה וגמל 17:00-20:00 | 30.4.20 מפגשים | ימי חמישי | החל מ- 4 , ראשון לציון7בית הפרקליט רח’ תרמ”ב
מרכזים אקדמים:
עו”ד הילה בלט יו”ר (משותפת) ועדת פנסיה וחסכון ארוך טווח, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין הילה בלט עו”ד אבנר בן חיון, יו”ר (משותף) ועדת פנסיה וחסכון, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אבנר בן חיון

מה בתוכנית

מפגש 1: 30/4/2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-17:15
  דברי ברכה
 • 17:15-18:15
  מושגי יסוד בדיני פנסיה וגמל
 • 18:30-20:00
  סמכות עניינית בתביעות פנסיה וגמל עו''ד אבנר בן חיון, משרד עורכי דין אבנר בן חיון
מפגש 2: 7/5/2020
 • 17:00-18:15
  זכויות שאירים, מוטבים ויורשים של עמית בקרן פנסיה עו''ד אלון אלפרט, יועץ משפטי במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע''מ
 • 17:15-18:15
  סמכות עניינית בדיני פנסיה וגמל עו''ד אייל בריק, משרד עורכי דין יונתן, בריק ושות'
 • 18:30-19:45
  חידושי פסיקה בקרן הפנסיה
מפגש 3: 14/5/2020
 • 17:00-18:15
  עקרונות ניהול קרן הפנסיה החדשה גב' נילי בלושטיין, סמנכ''לית מנהלת המטה במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע''מ
 • 18:30-19:45
  השקעות קופות גמל גב' גת מגידו, סמנכ''לית השקעות בבית השקעות פסגות
מפגש 4: 21/5/2020
 • 17:00-18:15
  פנסית נכות בקרן פנסיה מול אבדן כושר עבודה בביטוח מנהלים עו''ד הילה בלט, משרד עורכי דין הילה בלט
 • 18:30-19:45
  סוכן הביטוח ותפקידו בקופת הגמל ובקרן הפנסיה מר דורי רז, מנהל מטה מבטח סימון סוכנויות בע''מ

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

לוח אירועים
Back top top