Skip to Content Contact Us

כנסים

מפגש זה הנו המפגש השנתי של עולם הבנקאות שמטרתו לרכז את החידושים והמגמות שאירעו בתקופה האחרונה. מטרתו של הכנס לסמן את שלל דברי החקיקה החדשים שנכנסו לתוקף ועודכנו [חוק חדלות...
למידע נוסף
לוח אירועים
Back top top