Skip to Content Contact Us

השתלמויות

אנגלית למשפטנים- חיפה

08 יולי / בית הפרקליט, שד' בן גוריון [בניין הסיטי סנטר], חיפה / 5 מפגשים | ימי ראשון | החל מ-23.2.20 | 19:45-16:30

דיני מכרזים

19 ינואר / ההרשמה באתר מחוז ירושלים: http://israelbar.mpage.co.il/
השתלמות: דיני עבודה 10 מפגשים | ימי ראשון | החל מ-1.12.19 | 51:02-03:61 בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב   מרכזות אקדמיות   עו"ד יעל דולב יו"ר (משותפת) פורום...
למידע נוסף

הדין השרעי

19 ינואר / ההרשמה באתר מחוז ירושלים: http://israelbar.mpage.co.il/
לוח אירועים
Back top top