Skip to Content Contact Us

השתלמויות עומק

הקטגוריות המובילות

השתלמות מקוונת לעורכי דין צעירים בנושא משפט העבודה

01 מרץ / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / ימי שני | החל מ- 1.3.2021 | בין השעות 17:00-19:45
10 מפגשים | ימי שני | החל מ- 1.3.2021 | בין השעות 17:00-19:45
למידע נוסף

השתלמות עומק מקוונת לעורכי דין צעירים בנושא: צוואות וירושות

22 פברואר / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / 10 מפגשים | ימי שני | החל מ-22.2.21 | 17:00-19:45
עלות לעו"ד צעיר: 120 ₪ | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | התכנית כפופה לשינויים להרשמה באתר המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי דין » לחצו כאן או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606
למידע נוסף

השתלמות עומק מקוונת לעורכי דין צעירים בנושא: מיסים

16 פברואר / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / 10 מפגשים | ימי שלישי | החל מ-16.2.21 | 17:00-19:45
עלות לעו"ד צעיר: 120 ₪ | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | התכנית כפופה לשינויים להרשמה באתר המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי דין או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606
למידע נוסף

השתלמות ZOOM בנושא – חדלות פירעון של יחידים לעורכי דין צעירים

09 פברואר / ימי שלישי | החל מ- 9.2.21 | שעות 17:00-19:45 | ZOOM
עלות לעו"ד: 80 ש"ח | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | התכנית כפופה לשינויים   להרשמה באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606
למידע נוסף

השתלמות ZOOM לעורכי דין צעירים בנושא: הדין הפלילי

03 פברואר / השתלמות מקוונת באמצעות ZOOM
עלות לעו"ד צעיר: 120 ₪ | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | התכנית כפופה לשינויים להרשמה באתר המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי דין » לחצו כאן או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606
למידע נוסף
לוח אירועים
Back top top