Skip to Content Contact Us
באנר ייפוי כוח הכשרות
12 פברואר

הכשרת ייפוי כוח מתמשך- מחוז צפון הכשרת ייפוי כוח מתמשך- מחוז צפון

בית הפרקליט, נצרת
ההרשמה לחברי המחוז בלבד
מחוז צפון ההרשמה לחברי המחוז בלבד יום ד’ | 12.02.20 | 8:30-15:30 יום ה’ | 13.02.20 | 8:30-15:30 בית הפרקליט, נצרת עלות לעו”ד: 300 ש”ח חובת נוכחות בכל המפגשים וכן...
למידע נוסף למידע נוסף
באנר ייפוי כוח הכשרות
19 פברואר

הכשרת ייפוי כוח מתמשך- מחוז דרום הכשרת ייפוי כוח מתמשך- מחוז דרום

יפורסם בהמשך
ההרשמה לחברי המחוז בלבד
עלות לעו”ד: 300 ש”ח חובת נוכחות בכל המפגשים וכן חובת רישום בתחילת ובסיום כל מפגש ההשתתפות מהווה תנאי להסמכת עוה”ד להחתמה על ייפוי כוח מתמשך ע”פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,...
למידע נוסף למידע נוסף
הכשרות
04 מאי

השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020 – מחוז דרום השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020 – מחוז דרום

ההרשמה לחברי מחוז בלבד
מחוז דרום | ימי שני | ההרשמה לחברי מחוז בלבד תאריכים: 08.06, 25.05, 18.05, 11.05, 04.05 כתובת: אשדוד | מרכזים אקדמיים: עו”ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים...
למידע נוסף למידע נוסף
הכשרות
01 יולי

השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020- מחוז ירושלים השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020- מחוז ירושלים

בבית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית-הר הצופים, ירושלים
ההרשמה לחברי מחוז בלבד
5 מפגשים | 08:30-16:00 מחוז ירושלים | ימי רביעי | ההרשמה לחברי מחוז בלבד תאריכים: 29.07, 22.07, 15.07, 08.07, 01.07 כתובת: בבית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית-הר הצופים, ירושלים מרכזים אקדמיים: עו”ד...
למידע נוסף למידע נוסף
הכשרות
13 אוקטובר

השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020 מחוז צפון השתלמות לפי חוק הנוטריונים 2020 מחוז צפון

ההרשמה לחברי מחוז בלבד
מחוז חיפה–צפון | ימי שלשי | ההרשמה לחברי מחוז בלבד תאריכים: כתובת: בית אבא חושי רח’ אבא סילבר 71, חיפה מרכזים אקדמיים: עו”ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד...
למידע נוסף למידע נוסף
לוח אירועים
Back top top