Skip to Content Contact Us

הכשרות

המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין של לשכת עורכי הדין  הדרכה מעשית על מילוי טופס מקוון של ייפוי כוח מתמשך במערכת האפוטרופוס הכללי Online הכשרה מקוונת למוסמכי ייפוי כוח מתמשך...
למידע נוסף
המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין של לשכת עורכי הדין  הדרכה מעשית על מילוי טופס מקוון של ייפוי כוח מתמשך במערכת האפוטרופוס הכללי Online הכשרה מקוונת למוסמכי ייפוי כוח מתמשך...
למידע נוסף

הכשרה מקוונת ייפוי כוח מתמשך 11-12.7.22

11 יולי / באמצעות אפליקציית ZOOM / 11-12.7.2022
הכשרה מקוונת – ייפוי כוח מתמשך ימי שני + שלישי | 11-12.7.22| בין השעות 08:30-16:30 |  אפליקציית ZOOM קיימת חובת נוכחות בכל המפגשים • יש להצטייד במחשב, אינטרנט, אזניות [או...
למידע נוסף

השתלמות ZOOM: קורס בינלאומי בתקנות GDPR סוקר רגולטיבי להגנת פרטיות, מאגרי מידע וסייבר- אוגוסט 2022

15 אוגוסט / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / 3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30
3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30 מרכזים אקדמים: עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו"ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין HAR חדד, רוט, שנהר ושות'...
למידע נוסף

השתלמות ZOOM: קורס בינלאומי בתקנות GDPR סוקר רגולטיבי להגנת פרטיות, מאגרי מידע וסייבר- אוקטובר 2022

24 אוקטובר / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / 3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30
3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30 מרכזים אקדמים: עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו"ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין HAR חדד, רוט, שנהר ושות'...
למידע נוסף

השתלמות ZOOM: קורס בינלאומי בתקנות GDPR סוקר רגולטיבי להגנת פרטיות, מאגרי מידע וסייבר- דצמבר 2022

12 דצמבר / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / 3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30
3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30 מרכזים אקדמים: עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו"ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין HAR חדד, רוט, שנהר ושות'...
למידע נוסף

השתלמות ZOOM: קורס בינלאומי בתקנות GDPR סוקר רגולטיבי להגנת פרטיות, מאגרי מידע וסייבר- יוני 2022

13 יוני / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / 3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30
3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30 מרכזים אקדמים: עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו"ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין HAR חדד, רוט, שנהר ושות'...
למידע נוסף

השתלמות ZOOM: קורס בינלאומי בתקנות GDPR סוקר רגולטיבי להגנת פרטיות, מאגרי מידע וסייבר- פברואר 2022

21 פברואר / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM / 3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30
3 מפגשים | ימי שני-רביעי | 08:30-15:30 מרכזים אקדמים: עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו"ד אייל שטרנברג, שותף במשרד עורכי דין HAR חדד, רוט, שנהר ושות'...
למידע נוסף

השתלמות תעודה ייחודית בנושא: ממונה הגנת פרטיות PPO – מרץ 2022

29 מרץ / השתלמות מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM
5 מפגשים | ימי שני | החל מ29.3.22 יום שלישי * | 16:00-19:15| אפליקציית זום השתלמות מתאימה לבעלי הכשרה במשפטים, חשבונאות, טכנולוגית מידע, ציות ורגולציה מרכזים אקדמיים: עו"ד יעקב עוז...
למידע נוסף
לוח אירועים
Back top top