Skip to Content Contact Us

הכל במשפט הינו מכתב דיגיטלי, המכיל מידע מקצועי, המשוגר לציבור עורכי הדין אשר מנויים לדיוורי מחוז תל-אביב מידי יום חמישי בבוקר. המכתב כולל סיקור מקיף על עדכוני פסיקה מבתי המשפט בערכאות השונות וכן  סיקור של כל החדשות אשר התפרסמו באתרי החדשות המרכזיים בהקשר המשפטי.  

את המידע כותב ועורך איתמר לוין.

7 במרץ 2019

טשטוש כושל

שני פלחים צעירים, בני בית דגון הכפר הסמוך לראשון לציון, היו נוהגים לשלוח בגניבה את ידם. בחצות אחד הלילות באו לגנות את הפרות מרפת אחד הפלחים אשר בכפרם. הרפת הייתה…

16 בינואר 2019

לא תמימה כמו יונה

נערה מגישה תביעה נגד מי שהייתה חברתה הקרובה ביותר על הוצאת לעז והפצת שם רע. ומהו הרקע של העבירה? הנאשמת הייתה מהלכת כמה זמן בחברת בחור צעיר בן למשפחה מיוחסת,…

15 בינואר 2019

תשובתו הדהדה עוד זמן רב

שופט אחר היה ללא ספק אדם מוכשר. הוא חיבר ספרי ילדים שזכו לתפוצה, אך למרבה הצער, ידיעותיו בשדה המשפט היו מצומצמות למדי. אותה תקופה קבע החוק שאי-אפשר לקבל צווי מניעה…

6 בינואר 2019

הסכם שידוך

השופט שניאור זלמן חשין, לימים המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כותב בספרו "שחוק ודמע בבית הדין" שהתפרסם בשנת 1946: השדכנים המודרניים זהירים ביותר ואין הן סומכים על יושר ליבם של…

6 בינואר 2019

מפחד שיפול מבעד החלון

שלמה לוין, לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כותב בספרו "להיות שופט": בתחילת שנות ה-50 היו משכורותיהם של השופטים נמוכות מאוד. התחילה תקופה של גאות במשק, והיה קשה מאוד למצוא…

...
...
לוח אירועים
Back top top