Skip to Content Contact Us

ייחסה לקבלן מתן שוחד לחבר מועצת עיריית אשדוד, אך התעלמה מלוח הזמנים של קשריהם ומההבדל בין מספר הדירות לבין אחוזי הבנייה (15.1)

להמשך קריאת הכתבה

לוח אירועים
Back top top