Skip to Content Contact Us

מותח ביקורת על ארגון המורים, שמאז החתימה על הסכם עימו "מכריז באופן חוזר ונשנה על סכסוכי עבודה ושביתות, שחלקם אינם לגיטימיים" (25.12)

להמשך קריאת הכתבה

לוח אירועים
Back top top